Actievoorwaarden Facebook winactie

Actievoorwaarden Raad & Win
 
 1. De actie loopt van 23 december tot en met 6 januari.
 2. De trekking is op 7 januari.     
 3. Degene die het antwoord goed heeft, wint.
 4. Heeft niemand het antwoord goed, dan is diegene die er het dichtst bij het juiste antwoord zit de winnaar.
 5. Hebben meerdere deelnemers het antwoord goed of zitten ze even dichtbij het goede antwoord, dan wordt de winnaar bepaald aan de hand van een willekeurige en onpartijdige loting.        
 6. De winnaar wint een reischeque t.w.v. 200,- (zegge tweehonderd euro) vrij te besteden op SUNtip.nl.
 7. De reischeque wordt digitaal aan de winnaar overhandigd.
 8. De winnaar kan online een reis uitzoeken. Neem tijdens het boeken telefonisch contact op, waarna de korting door het Service Center van SUNtip wordt verwerkt.
 9. De cheque dient in één keer te worden verzilverd, dat wil zeggen dat de totale reissom een waarde dient te hebben van ten minste 200,- bij besteding.
 10. De reischeque is niet geldig i.c.m. andere kortingen en dient binnen 6 maanden verzilverd te worden. Hierna komt de reischeque te vervallen. Let op: dit betekent een boeking maken binnen 6 maanden, de vertrekdatum daarin buiten beschouwing gelaten.
 11. Winacties worden uitgeschreven door SUNtip (onderdeel van Reisburo Pelikaan Reizen BV), gevestigd in Zevenbergen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 12. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je reageert op de raad & win Facebookpost door een getal achter te laten. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 13. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 14. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 15. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 16. De winnaar dient binnen 5 werkdagen, na sluiten van een actie, persoonlijk contact op te nemen via contact@suntip.nl
 17. SUNtip (onderdeel van Reisburo Pelikaan Reizen BV) kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 18. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 19. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 20. Medewerkers van SUNtip (onderdeel van Reisburo Pelikaan Reizen BV) uitgesloten van deelname.
 21. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Pelikaan Reizen BV voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 22. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SUNtip (onderdeel van Reisburo Pelikaan Reizen BV).
 23. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 24. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.